Logo SAS
Strona główna  

Archiwalne


 1. Szejnert M., Zalewski T., Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień, Nowa 1984
 2. Proces MRK „S”, Nowa 1985
 3. Zuzanna Katarzyna [właśc. Tchórzewska Barbara], Czterech z „Andaluzji”, Nowa 1985
 4. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność". Posiedzenie w dniach 11-12 grudnia 1981 r., Nowa 1986
 5. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 23-24 marca 1981 r., Nowa 1986
 6. Stefański S., „Solidarność” na Dolnym Śląsku, IWA 1986
 7. Proces Pałubickiego, Nowa 1986
 8. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 22-23 X 1981 r., Przedświt, Warszawa 1987
 9. Kwaśniewska Wiesława [właśc. Kwiatkowska Wiesława], Grudzień 1970 w Gdyni, Pokolenie 1986
 10. Czabański K., Bydgoszcz — marzec 1982, Dokumenty, komentarze, relacje, Most 1987
 11. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 31 III-I IV 1981 r., Nowa 1987
 12. Fajerant Jerzy [właśc. Ciszewski Jacek], Co powiedzą nasze dzieci...? Relacja o strajku w kopalni „Ziemowit” (15-24 grudnia 1982), Most 1987
 13. Bujak Z., Prawda raz powiedziana... na podstawie materiałów zebranych przez J. Jankowską, Nowa 1987
 14. Autor Jan [właśc. Łupina Zygmunt], Strajk nauczycieli Lubelszczyzny 19 XI 1981 - 3 XII 1987, IN PLUS, Warszawa 1988
 15. Gajewski Józef [właśc. Jastrzębski Marek], Poza zasięgiem cenzury 1982-1986. Materiały do bibliografii druków zwartych, Oficyna Literacka 1988
 16. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność". Posiedzenie w dniach 2-3 IX 1981, Wydawnictwo PoMOST 1988
 17. Szutnik Narcyz [właśc. Kozłowski Ryszard], „Solidarność” w Regionie toruńskim 13 XII 1981-31 VI 1984, Wolne Słowo 1988
 18. Siedlecka J., Jaworowe dzieci, Nowa 1988
 19. Użyto broni. Relacje górników kopalni „Wujek”, opr. J. Cieszewski, Bib-lioteka Obserwatora Wojennego 1988
 20. Przepychanka, zebrał oraz przypisami i aneksem uzupełnił J. Cieszewski, Nowa 1989
 21. Modzelewski K., Między umową a wojną, Nowa 1989
 22. Sadecki Jerzy [właśc. Garden Marian], Nowa Huta: ziarna gniewu, ziarna nadziei, Most 1989
 23. Zwoźniak Z., Jak się rodziła „Solidarność”. Region Dąbrowski 1980- 1981, PoMOST 1990
 24. Rewolucja kulturalna w Instytucie Badań Jądrowych 13 XII 1981-1989, opr. A. Szarkowski, H. Pes, J. Kresowiak, Nowa 1990
 25. Kowalczyk R., Łódzki strajk studencki, Fundacja Nowej 1992
 26. Tabako T., Strajk ’88, Fundacja Nowej 1992
 27. Proces o uprowadzenie i zabójstwo Księdza Jerzego Popiełuszki, Część 1. Wyjaśnienia oskarżonych. Akt oskarżenia przeciwko generałom W. Ciastoniowi i Z. Płatkowi. Część 2. Zeznania świadków, Fundacja Nowej 1992
 28. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 1981 r., opracowanie redakcyjne Tomasz Tabako, Maciej Włostowski; Wstęp Andrzej Paczkowski, Fundacja Polska Praca 1995
 29. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniu 4 czerwca 1981 r., Fundacja Polska Praca 1995
 30. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 9-10 kwietnia 1981 r., do druku przygotował Tomasz Tabako; Wstępem opatrzył Andrzej Paczkowski; Korekta Bogusław Kopka, Nowa 1996
 31. Rodem z Solidarności. Sylwetki twórców NSZZ „Solidarność” pod red. B. Kopki i R. Żelichowskiego, Nowa 1997
 32. Postulaty 1970-71 i 1980. Mateńały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970-1971 i 1980 (Gdańsk i Szczecin), zebrane i opracowane przez Beatę Chmiel i Elżbietę Kaczyńską, NOWA, Warszawa 1998
 33. Rozmowy z rządem PRL. Negocjacje pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem w dniach 15-18 października 1981 r., do druku przygotowali Bogusław Kopka, Andrzej Paczkowski, Tomasz Tabako, wstęp Andrzej Paczkowski, Tomasz Tabako, NOWA, Warszawa 1998
 34. Przewodnik po zbiorach Archiwum Solidarności w Warszawie. Stan na dzień 30 września 1998 r., opracowali Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak, Jan M. Owsiński, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności, Warszawa 1998 (maszynopis powielony)
 35. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 3-4 listopada 1981 r., Opracowanie redakcyjne Tomasz Tabako, Maciej Włostowski; Wstęp Andrzej Paczkowski, NOWA, Warszawa 1999
 36. Zapis wydarzeń. Gdańsk-Sierpień 1980. Dokumenty, zebrali i opracowali Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik, NOWA, Warszawa 1999
 37. Solidarność w ruchu 1980-1981. Studia pod red. Marcina Kuli, NOWA, Warszawa 2000
 38. Ku syntezie historii mchu społecznego (1980-1981). Referaty z konferencji Stowarzyszenia Archiwum Solidarności i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. Elżbiety Kaczyńskiej, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności - Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000 (maszynopis powielony)
 39. Kupidłowski A., Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Białystok w latach 1980-1981, NOWA, Warsza¬wa 2001
 40. Przewodnik po zbiorach Archiwum Solidarności w Warszawie. Suplement, opracowali Grzegorz Majchrzak i Jan M. Owsiński, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności, Warszawa 2001 (maszynopis powielony)
 41. ...
 42. Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (1980-1981), wybór M. Owsiński, wstęp i oprac. T. Kozłowski, Warszawa 2012 [wspólnie z IPN]

Elektroniczne