Logo SAS

Projekty Stowarzyszenia Archiwum "Solidarności"


Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji Przyznane środki Instytucja finansująca program Partnerzy zagraniczni (kraj, nazwa, jednostki) jeśli dotyczy
1 U progu zmiany ustrojowej. Edycja stenogramów konferencji „Etos Solidarności” (1989 r.).; Nr NM/SN/514263/2021 Dr hab. Irena Anna Słodkowska 2021-2023 26 400 zł Ministerstwo Edukacji i Nauki RP – Doskonała nauka: wsparcie monografii naukowych -

tablica informacyjna do projektu