Logo SAS

Uwaga!

Zbiory Stowarzyszenia (archiwalia) są udostępniane w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w pomieszczeniach Fundacji Ośrodka KARTA przy ul. L. Narbutta 29 lok. 32 w Warszawie.
Przed wizytą sugerujemy przejrzenie inwentarzy zbiorów w otwartym systemie archiwizacji OSA.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w czytelni i rygory sanitarne zalecamy umówienie dnia i godzin wizyty z archiwistami Ośrodka KARTA
pod numerem tel. (22) 848 07 12 lub poprzez stronę www lub mailowo.

Zbiorów dźwiękowych i nagrań video nie udostępnia się z uwagi na zły stan zachowania i brak technicznej możliwości ich odtworzenia w czytelni Ośrodka KARTA.